Home Polityka jakości

Misją Expert Medica jest świadczenie usług medycznych w zakresie okulistyki w sposób profesjonalny, nowoczesny, sprawny, odpowiedzialny i ukierunkowany na spełnianie oczekiwań pacjentów.

W Expert Medica przykładamy szczególną uwagę do zapewnienia wysokiej jakości usług i wyrobów oferowanych naszym pacjentom, co osiągamy przez zatrudnienie personelu o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz stosowanie aparatury medycznej spełniającej najwyższe standardy światowe.

 

Politykę jakości oraz naszą misję realizujemy przez:

- Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, realizowane poprzez systematyczne szkolenia naszej kadry,

- Zgodność procedur diagnostycznych i terapeutycznych z nowoczesną wiedzą i praktyka medyczną,

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, standardów medycznych i etyki zawodowej,

- Korzystanie z nowoczesnego sprzętu medycznego i kontrolowanie jego sprawności,

- Stosowanie certyfikowanych leków i materiałów medycznych,

- Doskonalenie jakości naszych usług ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań Pacjentów,

- Zapewnienie sprawnego systemu organizacji pracy zgodnego z potrzebami Pacjentów,

- Poszukiwanie i wdrażanie najnowocześniejszych światowych rozwiązań technicznych, procedur i technologii,

- Stworzenie dobrych warunków do świadczenia usług medycznych,

- Zapewnienie satysfakcji Pacjentów poprzez sprawną, uprzejmą i kompetentną obsługę,

- Prowadzenie szkoleń i innych form wymiany doświadczeń,

- Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych,

- Promowanie profilaktyki zdrowotnej

Naszą wolą jest ciągłe doskonalenie naszych usług opartych na najnowszych technologiach medycznych, określanie i zaspokajanie potrzeb naszych pacjentów oraz systematyczne umacnianie naszej pozycji na rynku.

 

Zarząd Expert Medica